สถิติหวยออกวันพุธ

สถิติหวยออกวันพุธ

สถิติหวยออกวันพุธ มีเลขเด็ด เลขที่ออกบ่อยๆ ใครที่กำลังมองหาเลขให้โชค ห้ามพลาดเช็คตัวเลข สถิติหวยออกวันพุธ ตัวเลขเหล่านี้จะช่วยตัดสินใจในการเลือกซื้อเลขหวยที่จะออกวันพุธแน่นอน

สถิติหวยออกวันพุธ ย้อนหลัง 10 ปี มีอะไรบ้าง มาดูกัน

 วันที่ออกสลากฯ
 รางวัลที่ 1
 2 ตัวบน
 3 ตัวบน
 2 ตัวล่าง
 3 ตัวล่าง
สถิติหวยออกวันพุธ สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2558
 1 เมษายน 2558 605704 04 704 70 557, 558, 861, 962
สถิติหวยออกวันพุธ สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2557
 1 ตุลาคม 2557 375615 15 615 44  086, 159, 251, 520
 16 กรกฎาคม 2557 468728 28 728 45 104, 944, 117, 205
 16 เมษายน 2557 153406 06 406 26  344, 013, 355, 634
 สถิติหวยออกวันพุธ สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2556
 16 ตุลาคม 2556 963289 89 289 60 402, 529, 876, 952
 16 มกราคม 2556 820981 81 981 08 555, 196, 374, 334
 สถิติหวยออกวันพุธ สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2555
 1 สิงหาคม 2555 895590 90 590 50 820, 599, 796, 745
 16 พฤษภาคม 2555 814418 18 418 31 504, 309, 902, 101
 2 พฤษภาคม 2555 889501 01 501 29 589, 597, 426, 468
 1 กุมภาพันธ์ 2555 320605 05 605 32 749, 426, 498, 598
 สถิติหวยออกวันพุธ สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2554
 16 พฤศจิกายน 2554 997777 77 777 57 425, 551, 406, 993
 1 มิถุนายน 2554 562370 70 370 46 656, 346, 801, 556
 16 มีนาคม 2554 593331 31 331 96 209, 945, 463, 737
 16 กุมภาพันธ์ 2554 481746 46 746 27 535, 510, 384, 388
 สถิติหวยออกวันพุธ สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2553
 1 ธันวาคม 2553 181752 52 752 09 664, 470, 474, 086
 1 กันยายน 2553 354656 56 656 11 784, 570, 656, 096
 16 มิถุนายน 2553 500104 04 104 73 200, 628, 681, 816
 สถิติหวยออกวันพุธ สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2552    
 30 ธันวาคม 2552 994304 04 304 87 993, 337, 419, 598
 16 ธันวาคม 2552 685141 41 141 05 694, 775, 524, 142
 16 กันยายน 2552 202912 12 912 48 200, 353, 539, 166
 1 กรกฎาคม 2552 207542  42 542 66 233, 107, 799, 385
 1 เมษายน 2552 816578 78 578 50 572, 363, 113, 044
 สถิติหวยออกวันพุธ สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2551
 1 ตุลาคม 2551 882911 11 911 67 204, 302, 311, 395
 16 กรกฎาคม 2551 257374 74 374 41 344, 401, 486, 576
 16 เมษายน 2551 982800 00 800 64 802, 584, 043, 008
 16 มกราคม 2551 556010 10 010 81 413, 548, 942, 965
 สถิติหวยออกวันพุธ สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2550
 1 สิงหาคม 2550 429924 24 924 29 006, 048, 885, 962
 16 พฤษภาคม 2550 232897 97 897 25 924, 858, 751, 585
 2 พฤษภาคม 2550 430374 74 374 81 553, 442, 881, 729
 สถิติหวยออกวันพุธ สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2549
 1 พฤศจิกายน 2549 910957 57 957 29 647, 739, 137, 905
 16 สิงหาคม 2549 977486 86 486 91 221, 305, 230, 103
 1 มีนาคม 2549 582473 73 473 43 586, 801, 108, 914
 1 กุมภาพันธ์ 2549 412729 29 729 87 915, 720, 149, 384
 สถิติหวยออกวันพุธ สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2548
 16 พฤศจิกายน 2548 742518 18 518 80 502, 741, 887, 137
 1 มิถุนายน 2548 176893 93 893 35 176, 579, 616, 405
 16 มีนาคม 2548 196345 45 345 03 073, 601, 783, 394
 16 กุมภาพันธ์ 2548 816422 22 422 53 086, 356, 192, 065
 สถิติหวยออกวันพุธ สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2547
 1 ธันวาคม 2547 504658 58 658 69 139, 014, 984, 691
 1 กันยายน 2547 096597 97 597 70 709, 929, 014, 456
 16 มิถุนายน 2547 208713 13 713 87 414, 911, 459, 986
 สถิติหวยออกวันพุธ สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2546
 1 ตุลาคม 2546 912040 40 040 43 407, 100, 379, 563
 16 กรกฎาคม 2546 679545 45 545 75 049, 589, 281, 363
 16 เมษายน 2546 892525 25 525 21 933, 906, 796, 823
 สถิติหวยออกวันพุธ สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2545   
 16 ตุลาคม 2545 428641 41 641 51 150, 401, 244, 177
 16 มกราคม 2545 709670 70 670 14 895, 116, 434, 109
 สถิติหวยออกวันพุธ สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2544   
 1 สิงหาคม 2544 180597 97 597 11 602, 086, 864, 848
 16 พฤษภาคม 2544 091982 82 982 61 437, 507, 055, 080
 2 พฤษภาคม 2544 205095 95 095 64 980, 543, 294, 099
 สถิติหวยออกวันพุธ สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2543
 1 พฤศจิกายน 2543 093182 82 182 90 046, 606, 818, 407
 16 สิงหาคม 2543 459013 13 013 57 087, 378, 155, 120
 1 มีนาคม 2543 997833 33 833 63 817, 250, 627, 416
 16 กุมภาพันธ์ 2543 729816 16 816 91 631, 916, 618, 181
 สถิติหวยออกวันพุธ สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2542
 1 ธันวาคม 2542 669281 81 281 79 952, 896, 999, 999
 1 กันยายน 2542 591344 44 344 33 261, 237, 275, 861
 16 มิถุนายน 2542 278794 94 794 63 917, 422, 859, 742
 สถิติหวยออกวันพุธ สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2541
 30 ธันวาคม 2541 464147 47 147 50 778, 094, 924, 983
 16 ธันวาคม 2541 181813 13 813 55 306, 175, 498, 560
 16 กันยายน 2541 065720 20 720 65 782, 584, 401, 311
 1 กรกฎาคม 2541 595123 23 123 65 076, 101, 606, 314
 1 เมษายน 2541 496930 30 930 66 454, 563, 882, 786
 สถิติหวยออกวันพุธ สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2540
 1 ตุลาคม 2540 444413 13 413 24 808, 689, 746, 698
 16 กรกฎาคม 2540 509691 91 691 67 982, 623, 750, 944
 16 เมษายน 2540 551450 50 450 92 654, 165, 279, 085
 สถิติหวยออกวันพุธ สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2539
 16 ตุลาคม 2539 198019 19 019 18 082, 270, 865, 824
 สถิติหวยออกวันพุธ สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2538
 1 พฤศจิกายน 2538 282069 69 069 07 962, 564, 194, 393
 16 สิงหาคม 2538 265333 33 333 51 235, 455, 618, 342
 17 พฤษภาคม 2538 220381 81 381 55 460, 597, 511, 488
 1 มีนาคม 2538 411454 54 454 71 034, 019, 022, 152
 1 กุมภาพันธ์ 2538 198162 62 162 48 195, 087, 805, 574
 สถิติหวยออกวันพุธ สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2537   
 16 พฤศจิกายน 2537 6095849 49 849 82 504, 902, 225, 816
 1 มิถุนายน 2537 3560804 04 804 17 474, 564, 989, 164
 16 มีนาคม 2537 1723336 36 336 19 382, 166, 515, 185
 16 กุมภาพันธ์ 2537 7679044 44 044 76 943, 520, 753, 486

 


Re:สถิติหวยออกวันพุธ

assalamualaikum wr, wb. MBAH saya:PAK.Drs.H.SUKRI Spd dan SEKELUARGA mengucapkan banyak2
terima kasih kepada MBAH KASENG atas angka togel yang di
berikan “4D” alhamdulillah ternyata itu benar2 jebol dan berkat
bantuan MBAH KASENG saya bisa melunasi semua hutang2 orang tua saya yang
ada di BANK dan bukan hanya itu MBAH alhamdulillah sekarang saya
sudah bisa bermodal sedikit untuk mencukupi kebutuhan keluarga saya
sehari2. itu semua berkat bantuan MBAH KASENG sekali lagi makasih banyak
yah MBAH… yang ingin merubah nasib seperti saya hubungi MBAH KASENG di
nomor: {{{-082-314-348-847-}}}

dijamin 100% jebol saya sudah buktikan…sendiri….

Apakah anda termasuk dalam kategori di bawah ini !!!!

1″Dikejar-kejar hutang

2″Selaluh kalah dalam bermain togel

3″Barang berharga anda udah habis terjual Buat judi togel

4″Anda udah kemana-mana tapi tidak menghasilkan solusi yg tepat

5″Udah banyak Dukun togel yang kamu tempati minta angka jitunya
tapi tidak ada satupun yang berhasil..

Solusi yang tepat jangan anda putus aza….MBAH KASENG akan membantu
anda semua dengan Angka ritwal/GHOIB:
butuh angka togel 2D_3D_4D SGP / HKG / MALAYSIA / TOTO MAGNUM / dijamin 100% jebol
Apabila ada waktu
silahkan Hub: MBAH KASENG DI NO: {{{-082-314-348-847-}}}

angka GHOIB: singapur 2D/3D/4D/

angka GHOIB: hongkong 2D/3D/4D/

angka GHOIB; toto magnum 4D/5D/6D/

angka GHOIB; malaysia

angka GHOIB; laos

โดย : Drs.H.SUKRI Spd ( #9768 ) , เขียนเมื่อ 27 Jul 2015 เวลา 9:57 am IP :172.16.29.xxx
Re:สถิติหวยออกวันพุธ

MARHABAN YA RAMADHAN BULAN YANG PENUH BERKAH

Assalamu alaikum wr wb.

saya mengucapkan banyak terimakasih kepada MBAH KASENG yang telah menolong saya dalam kesulitan,
Ini tidak pernah terfikirkan dari benak saya kalau nomor yang saya pasang bisa tembus dan ALHAMDULILLAH kini saya sekeluarga sudah bisa melunasi semua hutang2 kami, dan alhamdulillah juga kami sekeluarga sudah bisa mudik di kampung halaman kami di surabaya.
Sebenarnya saya bukan penggemar togel tapi apa boleh buat kondisi yang tidak memunkinkan dan akhirnya saya minta tolong sama MBAH KASENG dan dengan senang hati MBAH KASENG mau membantu saya..,
ALHAMDULILLAH nomor yang dikasih semuanya bener2 terbukti tembus dan baru kali ini saya menemukan dukun yang jujur,jangan anda takut untuk menhubunginya jika anda ingin mendapatkan nomor yang betul2 tembus seperti saya kemarin di berikan angka 4D yaitu (5502) dan itu tembuss
silahkan hubungi MBAH KASENG
DI (0823 1434 8847)

INILAH KISAH NYATA YANG TAK BISA KAMI LUPAKAN SELAMA INI…!!!

โดย : SARTIKA KALIMANTAN ( #9754 ) , เขียนเมื่อ 13 Jul 2015 เวลา 10:36 am IP :172.16.29.xxx
Re:สถิติหวยออกวันพุธ

assalamualaikum wr.wb,saya ingin mengucapkan banyak terimah kasih kepada AKI MURSANG atas bantuan AKI MURSANG. kini impian saya selama ini sudah jadi kenyataan dan berkat bantuan AKI MURSANG pula yang telah memberikan angka karna waktu itu saya cuma bermodalkan uang 200 ribu dan akhirnya saya menang. Berkat angka GAIB hasil ritual AKI MURSANG saya sudah bisa buka usaha yaitu butic pakaian impor dan toko sembako di depan rumahku. kini kehidupan keluarga saya jauh lebih baik dari sebelumnya, dan ramalan AKI MURSANG memang memiliki ramalan GAIB” yang dijamin 100% tembus, bagi anda yang ingin seperti saya
silahkan HUBUNGI AKI MURSANG, DI NO: ((-085-352-256-039-))

โดย : ibu torina di arab saudi ( #9735 ) , เขียนเมื่อ 07 Jul 2015 เวลา 9:40 pm IP :172.16.29.xxx


ยินดีด้วย!!!

คุณถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล ในรางวัล

*** (ดูรางวัลของคุณบริเวณที่เราทำสีส้มไว้ให้)


ว้าาา! แย่จัง!


เสียใจด้วย คุณไม่ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล ในงวดนี้
ไม่เป็นไร งวดหน้าเอาใหม่ โชคดี!!

มา "เช็คดวง" ก่อนดีไหม??

ดูดวงไพ่ยิปซีไทย

ใส่เลขสลาก และเลือกงวดวันที่

เส้นทางรวย

สถิติหวยออก 1 ตุลาคม ย้อนหลัง 10 ปี

สถิติหวยออก 1 ตุลาคม ย้อนหลัง 10 ปี

สรุปตัวเลขที่ออกบ่อยที่สุด (เลขท้าย 2 ตัว) คือ 0, 4, 6, 7 สรุปตัวเลขที่ออกบ่อยที่สุด (เลขท้าย 3 ตัว) คือ 049, 091, 104, 204, 254

สถิติหวยออก 16 กันยายน ตรงกับวันศุกร์

สถิติหวยออก 16 กันยายน ตรงกับวันศุกร์

สรุปตัวเลขที่ออกบ่อยที่สุด (เลขท้าย 2 ตัว) คือ 8 สรุปตัวเลขที่ออกบ่อยที่สุด (เลขท้าย 3 ตัว) คือ 0, 8, 4, 2

สถิติหวยออก 16 กันยายน ย้อนหลัง 10 ปี

สถิติหวยออก 16 กันยายน ย้อนหลัง 10 ปี

สรุปตัวเลขที่ออกบ่อยที่สุด (เลขท้าย 2 ตัว) คือ 4, 5, 6 สรุปตัวเลขที่ออกบ่อยที่สุด (เลขท้าย 3 ตัว) คือ 254, 372, 100, 513, 635, 746

ดูทั้งหมดสถิติหวย-ผลสลากกินแบ่งฯ

สถิติหวยออกรายเดือน สถิติหวย-สลากกินแบ่งฯ รายวัน

สรุปสถิติหวย-ผลลอตเตอรี่ ตั้งแต่ปี 2539 ถึงงวดล่าสุด แบบรายวัน จันทร์-อาทิตย์

สถิติหวยออกรายวัน สถิติหวย-สลากกินแบ่งฯ รายเดือน

สรุปสถิติหวย-ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ตั้งแต่ปี 2539 ถึงงวดล่าสุด แบบรายเดือน มค.-ธค.

Follow : MThai Lotto