สถิติหวยออกวันเสาร์

รวมสถิติหวยออกวันเสาร์ ตั้งแต่ 2539 – ผลการออกสลากกินแบ่งในงวดปัจจุบัน

กราฟสถิติหวยออกวันเสาร์

สถิติหวยออกวันเสาร์

สถิติหวยออกวันเสาร์ ย้อนหลัง

ผลหวยงวดวันที่
รางวัลที่ 1
เลขท้าย 2 ตัว
เลขหน้า 3 ตัว
เลขท้าย 3 ตัว
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2560
1 กรกฎาคม 2560
112360
26
226, 489
005, 688
1 เมษายน 2560
392785
80
020, 057
500, 709
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2559
1 ตุลาคม 2559
887102
33
194, 280
017, 458
16 กรกฎาคม 2559
449764
55
552, 734
158, 925
16 เมษายน 2559
221609
87
008, 228
507, 523
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2558
1 สิงหาคม 2558
518677
53
-
333, 598 , 648, 889
16 พฤษภาคม 2558
011421
38
-
484, 799 , 851, 928
2 พฤษภาคม 2558
543466
30
-
163, 195 , 366, 818
28 กุมภาพันธ์ 2558
240237
34
-
008, 031 , 498, 857
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2557
1 พฤศจิกายน 2557
206608
44
-
203, 607 , 855, 979
16 สิงหาคม 2557
662842
91
-
187, 633 , 639, 912
1 มีนาคม 2557
906318
35
-
116, 537 , 753, 798
1 กุมภาพันธ์ 2557
180149
95
-
406, 492 , 888, 976
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2556
16 พฤศจิกายน 2556
806925
28
-
069, 304 , 672, 753
1 มิถุนายน 2556
935489
90
-
480, 713 , 716, 768
16 มีนาคม 2556
968433
52
-
175, 529 , 860, 959
16 กุมภาพันธ์ 2556
368257
09
-
109, 386 , 657, 708
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2555
1 ธันวาคม 2555
110443
43
-
303, 434 , 489, 553
1 กันยายน 2555
329997
07
-
148, 598 , 639, 736
16 มิถุนายน 2555
159373
51
-
238, 479 , 547, 790
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2554
1 ตุลาคม 2554
511052
15
-
104, 189 , 499, 957
16 กรกฎาคม 2554
116556
12
-
052, 227 , 534, 609
16 เมษายน 2554
825988
44
-
213, 263 , 397, 593
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2553
16 ตุลาคม 2553
621377
42
-
310, 518 , 385, 872
16 มกราคม 2553
073577
67
-
413, 459 , 646, 781
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2552
1 สิงหาคม 2552
154986
92
-
239, 374 , 421, 688
16 พฤษภาคม 2552
111411
54
-
362, 368 , 838, 892
2 พฤษภาคม 2552
294452
11
-
222, 301 , 549, 947
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2551
1 พฤศจิกายน 2551
272028
76
-
285, 333 , 421, 929
16 สิงหาคม 2551
380377
36
-
161, 445 , 457, 744
1 มีนาคม 2551
936685
05
-
056, 085 , 371, 691
16 กุมภาพันธ์ 2551
137054
80
-
344, 512 , 630, 892
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2550
1 ธันวาคม 2550
113410
18
-
418, 485 , 627, 659
1 กันยายน 2550
331810
69
-
293, 505 , 518, 520
16 มิถุนายน 2550
393194
41
-
424, 589 , 907, 989
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2549
30 ธันวาคม 2549
778584
07
-
811, 403 , 164, 971
16 ธันวาคม 2549
147977
45
-
439, 694 , 647, 197
16 กันยายน 2549
217948
41
-
916, 290 , 864, 121
1 กรกฎาคม 2549
952890
65
-
126, 183 , 017, 839
1 เมษายน 2549
738365
95
-
064, 955 , 301, 522
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2548
1 ตุลาคม 2548
766482
24
-
766, 551 , 792, 275
16 กรกฎาคม 2548
477452
13
-
757, 150 , 460, 642
16 เมษายน 2548
119327
10
-
081, 968 , 346, 627
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2547
16 ตุลาคม 2547
355858
62
-
162, 200 , 438, 890
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2546
1 พฤศจิกายน 2546
941438
47
-
866, 156 , 216, 264
16 สิงหาคม 2546
354771
00
-
496, 271 , 206, 624
1 มีนาคม 2546
441022
42
-
628, 707 , 026, 322
1 กุมภาพันธ์ 2546
456370
94
-
229, 806 , 429, 661
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2545
16 พฤศจิกายน 2545
915344
55
-
906, 789 , 843, 191
1 มิถุนายน 2545
161149
02
-
485, 328 , 643, 879
16 มีนาคม 2545
659152
04
-
370, 066 , 707, 943
16 กุมภาพันธ์ 2545
330853
92
-
167, 820 , 088, 769
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2544
1 ธันวาคม 2544
737033
49
-
713, 461 , 773, 925
1 กันยายน 2544
119067
14
-
532, 218 , 294, 145
16 มิถุนายน 2544
762394
75
-
922, 606 , 395, 550
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2543
30 ธันวาคม 2543
119451
31
-
357, 985 , 763, 600
16 ธันวาคม 2543
969676
91
-
605, 313 , 267, 555
16 กันยายน 2543
046251
05
-
230, 860 , 806, 933
1 กรกฎาคม 2543
674071
29
-
190, 689 , 761, 946
1 เมษายน 2543
963948
99
-
018, 511 , 535, 477
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2542
16 ตุลาคม 2542
410227
28
-
468, 750 , 304, 467
16 มกราคม 2542
190611
13
-
186, 543 , 854, 976
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2541
1 สิงหาคม 2541
748493
22
-
015, 001 , 771, 862
16 พฤษภาคม 2541
840043
63
-
984, 258 , 981, 950
2 พฤษภาคม 2541
663807
72
-
202, 946 , 143, 325
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2540
1 พฤศจิกายน 2540
974210
39
-
830, 877 , 283, 064
16 สิงหาคม 2540
156967
30
-
235, 957 , 596, 569
1 มีนาคม 2540
976779
98
-
148, 414 , 791, 364
1 กุมภาพันธ์ 2540
750792
57
-
402, 771 , 703, 079
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2539
16 พฤศจิกายน 2539
951083
21
-
168, 349 , 580, 577
1 มิถุนายน 2539
869656
81
-
422, 126 , 961, 534
16 มีนาคม 2539
019128
27
-
673, 798 , 949, 523
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2538
30 ธันวาคม 2538
327686
04
-
748, 456 , 145, 928
16 ธันวาคม 2538
952808
68
-
732, 540 , 639, 064
16 กันยายน 2538
876454
51
-
558, 297 , 582, 802
1 กรกฎาคม 2538
939901
19
-
423, 940 , 667, 379
1 เมษายน 2538
427039
06
-
254, 926 , 674, 978