การดูรหัส PayCode, TaxID สำหรับชำระค่าบริการ

สำหรับท่านที่เลือกมีเครื่องพรินเตอร์ สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน(ตามตัวอย่าง)? เพื่อนำที่ชำระที่เค้าเตอร์เซอร์วิสได้ทันที

หากท่านที่เลือกชำระค่าบริการ SMS ผลหวย เลขมงคลหลวงพ่อปากแดง ผ่านทางช่อง 7-11 สามารถจด PayCode , TaxID? ได้ตามตัวอย่างในด้านล่างนี้

หลังจากนั้น แจ้งกับทางพนักงาน เคาเตอร์เซอร์วิสว่า ชำระเงิน ตาม เพย์โค้ด (Pay Code), และ แท็กซ์ไอดี (Tax ID) ตามนี้ ได้ทันที

โดย Tax ID จะประกอบไปด้วยตัวเลขจำนวน 12หลัก และ Pay Code จะประกอบไปด้วยตัวเลข 10หลัก

ตัวอย่างการใบแจ้งชำระเงิน SMS ผลหวย เลขมงคลหลวงพ่อปากแดง

หมายเหตุ ! สามารถนำใบแจ้งยอดการชำระเงิน ไปชำระเงินได้ภายใน 7 วัน นับจากวันทำรายการ