สถิติหวยออกเดือน กุมภาพันธ์

รวมสถิติหวยออกเดือน กุมภาพันธ์ ตั้งแต่ 2539 – ผลการออกสลากกินแบ่งในงวดปัจจุบัน

กราฟสถิติหวยออกเดือน กุมภาพันธ์

สถิติหวยออกเดือนกุมภาพันธ์ 26 ปี สถิติหวยกุมภาพันธ์ เลขเด่นเดือนกุมภาพันธ์ สถิติหวยออกเดือนกุมภาพันธ์ ย้อนหลัง เว็บไซต์ MThai

สถิติหวยออกเดือน กุมภาพันธ์ ย้อนหลัง

ผลหวยงวดวันที่
รางวัลที่ 1
เลขท้าย 2 ตัว
เลขหน้า 3 ตัว
เลขท้าย 3 ตัว
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2566
16 กุมภาพันธ์ 2566
590417
80
195, 664
377, 523
1 กุมภาพันธ์ 2566
297411
92
181, 789
101, 664
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2565
17 กุมภาพันธ์ 2565
098597
57
085, 644
592, 816
1 กุมภาพันธ์ 2565
944308
30
061, 942
485, 509
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2564
16 กุมภาพันธ์ 2564
424603
39
318, 861
057, 817
1 กุมภาพันธ์ 2564
912307
97
248, 605
282, 651
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2563
16 กุมภาพันธ์ 2563
781403
94
515, 952
030, 918
1 กุมภาพันธ์ 2563
589227
06
259, 552
375, 927
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2562
16 กุมภาพันธ์ 2562
074824
56
881, 910
612, 879
1 กุมภาพันธ์ 2562
967134
04
643, 779
197, 948
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2561
16 กุมภาพันธ์ 2561
309915
39
007, 388
230, 748
1 กุมภาพันธ์ 2561
026853
31
106, 947
181, 519
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2560
16 กุมภาพันธ์ 2560
229116
14
128, 464
375, 953
1 กุมภาพันธ์ 2560
054672
42
066, 807
426, 628
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2559
16 กุมภาพันธ์ 2559
356364
98
312, 699
309, 535
1 กุมภาพันธ์ 2559
927800
09
625, 999
054, 076
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2558
28 กุมภาพันธ์ 2558
240237
34
-
008, 031 , 498, 857
16 กุมภาพันธ์ 2558
001864
90
-
103, 392 , 825, 843
1 กุมภาพันธ์ 2558
155537
79
-
008, 083 , 286, 813
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2557
16 กุมภาพันธ์ 2557
384245
01
-
074, 397 , 521, 530
1 กุมภาพันธ์ 2557
180149
95
-
406, 492 , 888, 976
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2556
16 กุมภาพันธ์ 2556
368257
09
-
109, 386 , 657, 708
1 กุมภาพันธ์ 2556
565566
66
-
452, 641 , 695, 782
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2555
16 กุมภาพันธ์ 2555
648684
18
-
111, 214 , 420, 906
1 กุมภาพันธ์ 2555
320605
32
-
426, 498 , 598, 749
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2554
16 กุมภาพันธ์ 2554
481746
27
-
384, 388 , 510, 535
1 กุมภาพันธ์ 2554
610089
55
-
121, 361 , 432, 596
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2553
16 กุมภาพันธ์ 2553
133707
03
-
026, 137 , 362, 985
1 กุมภาพันธ์ 2553
186312
14
-
403, 577 , 694, 936
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2552
16 กุมภาพันธ์ 2552
038730
93
-
115, 434 , 939, 961
1 กุมภาพันธ์ 2552
534533
69
-
015, 427 , 660, 777
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2551
16 กุมภาพันธ์ 2551
137054
80
-
344, 512 , 630, 892
1 กุมภาพันธ์ 2551
212684
26
-
311, 472 , 732, 796
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2550
16 กุมภาพันธ์ 2550
277859
95
-
384, 607 , 625, 979
1 กุมภาพันธ์ 2550
769925
56
-
239, 287 , 865, 893
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2549
16 กุมภาพันธ์ 2549
317009
66
-
784, 240 , 135, 280
1 กุมภาพันธ์ 2549
412729
87
-
915, 720 , 149, 384
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2548
16 กุมภาพันธ์ 2548
816422
53
-
086, 356 , 192, 065
1 กุมภาพันธ์ 2548
540054
34
-
389, 180 , 863, 571
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2547
16 กุมภาพันธ์ 2547
698002
00
-
877, 309 , 798, 072
1 กุมภาพันธ์ 2547
216822
77
-
361, 242 , 469, 765
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2546
17 กุมภาพันธ์ 2546
455578
61
-
857, 980 , 496, 805
1 กุมภาพันธ์ 2546
456370
94
-
229, 806 , 429, 661
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2545
16 กุมภาพันธ์ 2545
330853
92
-
167, 820 , 088, 769
1 กุมภาพันธ์ 2545
633270
40
-
956, 414 , 621, 859
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2544
16 กุมภาพันธ์ 2544
621267
47
-
305, 673 , 275, 155
1 กุมภาพันธ์ 2544
454703
13
-
063, 245 , 437, 089
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2543
16 กุมภาพันธ์ 2543
729816
91
-
631, 916 , 618, 181
1 กุมภาพันธ์ 2543
530213
85
-
109, 926 , 094, 597
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2542
16 กุมภาพันธ์ 2542
307231
41
-
456, 091 , 404, 782
1 กุมภาพันธ์ 2542
342860
69
-
361, 048 , 735, 752
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2541
16 กุมภาพันธ์ 2541
612897
69
-
460, 234 , 356, 213
1 กุมภาพันธ์ 2541
665959
48
-
381, 685 , 788, 941
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2540
16 กุมภาพันธ์ 2540
499884
84
-
716, 247 , 533, 315
1 กุมภาพันธ์ 2540
750792
57
-
402, 771 , 703, 079
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2539
16 กุมภาพันธ์ 2539
681455
49
-
977, 664 , 428, 779
1 กุมภาพันธ์ 2539
256556
26
-
906, 705 , 549, 994
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2538
16 กุมภาพันธ์ 2538
859070
95
-
828, 597 , 452, 126
1 กุมภาพันธ์ 2538
198162
48
-
195, 087 , 805, 574