ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555

Home / สลากออมสินพิเศษ 3 ปี / ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555

ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555

สลากออมสิน รางวัลที่ 1

งวดที่ 41

O 1769617

งวดที่ 41

ฮ 2836765

งวดที่ 49

B 5328194

ออก 3 รางวัล รางวัลละ 10,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลที่ 2

5630507

ออก 2 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลพิเศษ

งวดที่ 50 ฃ 5516749

ออก 1 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลที่ 3

2200340 7033260

ออก 3 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

รางวัลที่ 4
ออก 5 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
0972604 2720246 7333908 8524443 9757158
รางวัลที่ 5
ออก 10 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
0457008 0722903 1341778 1370619 1723336 4382096 6394492 6499507 7351370 8015637
รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1
ออก 3 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
1769617 2836765 5328194
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 400 บาท
028133 526632
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 300 บาท
06115 52267
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 150 บาท
0917 5985

ท่านที่ตรวจรางวัลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี และถูกรางวัลสลากออมสิน ! โปรดตรวจสอบกับทางธนาคารออมสินอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความถูกต้อง