ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี วันที่ 16 มิถุนายน 2555

Home / สลากออมสินพิเศษ 3 ปี / ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี วันที่ 16 มิถุนายน 2555

ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี วันที่ 16 มิถุนายน 2555

สลากออมสิน รางวัลที่ 1

งวดที่ 42

F 7278129

งวดที่ 50

A 0977748

งวดที่ 53

ร 3747528

ออก 3 รางวัล รางวัลละ 10,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลที่ 2

3923518

ออก 2 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลพิเศษ

งวดที่ 47 ธ 6897271

ออก 1 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลที่ 3

5950029 8228790

ออก 3 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

รางวัลที่ 4
ออก 5 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
2118961 5415446 5652777 6670352 8876038
รางวัลที่ 5
ออก 10 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
0174675 0181889 0984391 1158870 4454562 4579878 5291101 6104006 7743362 9362079
รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1
ออก 3 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
0977748 3747528 7278129
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 400 บาท
084224 334739
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 300 บาท
62303 97117
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 150 บาท
0027 8967

ท่านที่ตรวจรางวัลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี และถูกรางวัลสลากออมสิน ! โปรดตรวจสอบกับทางธนาคารออมสินอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความถูกต้อง