ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี วันที่ 16 ธันวาคม 2555

Home / สลากออมสินพิเศษ 3 ปี / ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี วันที่ 16 ธันวาคม 2555

ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี วันที่ 16 ธันวาคม 2555

สลากออมสิน รางวัลที่ 1

งวดที่ 46

ฬ 6398742

งวดที่ 52

Z 6974524

งวดที่ 56

ฉ 0926263

ออก 3 รางวัล รางวัลละ 10,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลที่ 2

1159125

ออก 2 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลพิเศษ

งวดที่ 42 O 0754631

ออก 1 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลที่ 3

5466297 9841695

ออก 3 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

รางวัลที่ 4
ออก 5 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
0817225 5659098 5734562 5844675 6645580
รางวัลที่ 5
ออก 10 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
1932075 3544435 5778716 6132000 7153940 7334666 8089874 8598327 9001787 9660062
รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1
ออก 3 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
0926263 6398742 6974524
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 400 บาท
249455 435127
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 300 บาท
19970 96429
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 150 บาท
2689 5224

ท่านที่ตรวจรางวัลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี และถูกรางวัลสลากออมสิน ! โปรดตรวจสอบกับทางธนาคารออมสินอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความถูกต้อง