ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี วันที่ 16 มิถุนายน 2556

Home / สลากออมสินพิเศษ 3 ปี / ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี วันที่ 16 มิถุนายน 2556

ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี วันที่ 16 มิถุนายน 2556

สลากออมสิน รางวัลที่ 1

งวดที่ 43

ส 6864955

งวดที่ 47

R 0063574

งวดที่ 56

ฮ 2574168

ออก 3 รางวัล รางวัลละ 10,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลที่ 2

0673813

ออก 2 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลพิเศษ

งวดที่ 45 ษ 3663615

ออก 1 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลที่ 3

1666600 9907630

ออก 3 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

รางวัลที่ 4
ออก 5 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
0167135 0551690 3939739 5317856 6835922
รางวัลที่ 5
ออก 10 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
0082694 1298196 2542959 2968017 5121933 5577614 5710627 5842508 9012148 9406206
รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1
ออก 3 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
0063574 2574168 6864955
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 400 บาท
175615 706419
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 300 บาท
14482 68659
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 150 บาท
1110 2929

ท่านที่ตรวจรางวัลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี และถูกรางวัลสลากออมสิน ! โปรดตรวจสอบกับทางธนาคารออมสินอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความถูกต้อง