ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี วันที่ 16 สิงหาคม 2556

Home / สลากออมสินพิเศษ 3 ปี / ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี วันที่ 16 สิงหาคม 2556

ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี วันที่ 16 สิงหาคม 2556

สลากออมสิน รางวัลที่ 1

งวดที่ 49

E 5519184

งวดที่ 55

B 8099988

งวดที่ 60

ค 5465350

ออก 3 รางวัล รางวัลละ 10,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลที่ 2

3906253

ออก 2 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลพิเศษ

งวดที่ 46 ฬ 7564747

ออก 1 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลที่ 3

6081002 8083249

ออก 3 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

รางวัลที่ 4
ออก 5 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
0227471 1741252 4950030 6797709 8013286
รางวัลที่ 5
ออก 10 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
0166073 2920715 3690883 4285958 4657480 5579010 6841002 7080778 7363350 9453806
รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1
ออก 3 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
5465350 5519184 8099988
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 400 บาท
205568 825325
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 300 บาท
01905 37549
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 150 บาท
0639 4919

ท่านที่ตรวจรางวัลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี และถูกรางวัลสลากออมสิน ! โปรดตรวจสอบกับทางธนาคารออมสินอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความถูกต้อง