ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี วันที่ 16 มกราคม 2557

Home / สลากออมสินพิเศษ 3 ปี / ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี วันที่ 16 มกราคม 2557

ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี วันที่ 16 มกราคม 2557

สลากออมสิน รางวัลที่ 1

งวดที่ 48

ธ 6605503

งวดที่ 54

Y 5777047

งวดที่ 63

K 0956672

ออก 3 รางวัล รางวัลละ 10,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลที่ 2

7082257

ออก 2 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลพิเศษ

งวดที่ 54 T 6529447

ออก 1 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลที่ 3

1258085 6396520

ออก 3 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

รางวัลที่ 4
ออก 5 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
0623388 0917522 0983990 3666879 7616470
รางวัลที่ 5
ออก 10 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
0075942 0558339 2380415 2807685 3754573 4069245 5269805 5361925 6833119 9450955
รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1
ออก 3 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
0956672 5777047 6605503
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 400 บาท
027439 856545
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 300 บาท
33176 93893
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 150 บาท
1546 5666

ท่านที่ตรวจรางวัลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี และถูกรางวัลสลากออมสิน ! โปรดตรวจสอบกับทางธนาคารออมสินอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความถูกต้อง