ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี วันที่ 16 พฤษภาคม 2557

Home / สลากออมสินพิเศษ 3 ปี / ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี วันที่ 16 พฤษภาคม 2557

ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี วันที่ 16 พฤษภาคม 2557

สลากออมสิน รางวัลที่ 1

งวดที่ 52

ฎ 4357588

งวดที่ 56

B 7062314

งวดที่ 58

ร 3202092

ออก 3 รางวัล รางวัลละ 10,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลที่ 2

งวดที่ 51

ฒ 3229656

งวดที่ 53

E 1317540

ออก 2 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลพิเศษ

-----

ออก 1 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลที่ 3

2590410 9059153

ออก 3 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

รางวัลที่ 4
ออก 5 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
0601742 1543636 1671564 7840454 8974357
รางวัลที่ 5
ออก 10 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
0663826 2656080 3200058 4594215 4829560 6365269 7661195 7802495 9017733 9081056
รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1
ออก 3 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
3202092 4357588 7062314
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 400 บาท
734575 847928
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 300 บาท
37760 74592
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 150 บาท
4868 7429

ท่านที่ตรวจรางวัลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี และถูกรางวัลสลากออมสิน ! โปรดตรวจสอบกับทางธนาคารออมสินอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความถูกต้อง