ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี วันที่ 16 มิถุนายน 2557

Home / สลากออมสินพิเศษ 3 ปี / ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี วันที่ 16 มิถุนายน 2557

ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี วันที่ 16 มิถุนายน 2557

สลากออมสิน รางวัลที่ 1

งวดที่ 47

ด 9268943

งวดที่ 49

ด 7303569

งวดที่ 58

K 9004610

ออก 3 รางวัล รางวัลละ 10,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลที่ 2

งวดที่ 51

ศ 8103891

งวดที่ 58

ช 4940996

ออก 2 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลพิเศษ

------

ออก 1 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลที่ 3

2087498 5986928

ออก 3 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

รางวัลที่ 4
ออก 5 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
3250643 5040127 5614808 7649718 9346510
รางวัลที่ 5
ออก 10 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
2889557 3019742 4067475 4375848 4595842 4832887 7783543 8127113 8833005 9588433
รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1
ออก 3 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
7303569 9004610 9268943
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 400 บาท
584030 626215
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 300 บาท
05627 09076
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 150 บาท
2732 3103

ท่านที่ตรวจรางวัลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี และถูกรางวัลสลากออมสิน ! โปรดตรวจสอบกับทางธนาคารออมสินอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความถูกต้อง