ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี วันที่ 16 พฤษภาคม 2558

Home / สลากออมสินพิเศษ 3 ปี / ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี วันที่ 16 พฤษภาคม 2558

ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี วันที่ 16 พฤษภาคม 2558

สลากออมสิน รางวัลที่ 1

งวดที่ 63

ช 7314016

งวดที่ 63

ร 3516538

งวดที่ 70

ย 0685562

ออก 3 รางวัล รางวัลละ 10,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลที่ 2

งวดที่ 65

C 8610288

งวดที่ 76

น 7143919

ออก 2 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลพิเศษ

----

ออก 1 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลที่ 3

2994127 7657656

ออก 3 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

รางวัลที่ 4
ออก 5 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
0244724 0700854 3831599 4133043 9284617
รางวัลที่ 5
ออก 10 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
0138267 0685458 1700128 2221293 2695566 3381919 4067553 4103868 4985431 8620347
รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1
ออก 3 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
0685562 3516538 7314016
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 400 บาท
318083 453782
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 300 บาท
68518 90520
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 150 บาท
2037 4812

ท่านที่ตรวจรางวัลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี และถูกรางวัลสลากออมสิน ! โปรดตรวจสอบกับทางธนาคารออมสินอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความถูกต้อง