ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี วันที่ 16 มิถุนายน 2558

Home / สลากออมสินพิเศษ 3 ปี / ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี วันที่ 16 มิถุนายน 2558

ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี วันที่ 16 มิถุนายน 2558

สลากออมสิน รางวัลที่ 1

งวดที่ 55

บ 7084688

งวดที่ 66

D 7379018

งวดที่ 69

ศ 1558125

ออก 3 รางวัล รางวัลละ 10,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลที่ 2

งวดที่ 63

Y 5260820

งวดที่ 77

ผ 8074864

ออก 2 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลพิเศษ

---

ออก 1 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลที่ 3

1183285 2175622

ออก 3 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

รางวัลที่ 4
ออก 5 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
0075873 1908361 7098837 8493601 9341655
รางวัลที่ 5
ออก 10 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
2605373 3226314 4422775 4896972 5343039 5557366 6608203 7605625 8519244 9706344
รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1
ออก 3 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
1558125 7084688 7379018
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 400 บาท
708680 886710
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 300 บาท
32937 42937
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 150 บาท
2452 8083

ท่านที่ตรวจรางวัลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี และถูกรางวัลสลากออมสิน ! โปรดตรวจสอบกับทางธนาคารออมสินอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความถูกต้อง