ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี วันที่ 16 มกราคม 2559

Home / สลากออมสินพิเศษ 3 ปี / ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี วันที่ 16 มกราคม 2559

ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี วันที่ 16 มกราคม 2559

สลากออมสิน รางวัลที่ 1

งวดที่ 59

E 5274037

งวดที่ 63

ผ 9379825

งวดที่ 76

ข 6526994

ออก 3 รางวัล รางวัลละ 10,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลที่ 2

งวดที่ 59

ญ 6158036

งวดที่ 77

ง 9774475

ออก 2 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลพิเศษ

---

ออก 1 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลที่ 3

0370983 5594364

ออก 3 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

รางวัลที่ 4
ออก 5 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
3034314 4497082 6484804 9152248 9554514
รางวัลที่ 5
ออก 10 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
0725038 1504957 2086899 3301318 5705050 6032835 7317013 7800825 7806188 9577994
รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1
ออก 3 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
5274037 6526994 9379825
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 400 บาท
061681 980745
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 300 บาท
11049 61820
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 150 บาท
2787 6818

ท่านที่ตรวจรางวัลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี และถูกรางวัลสลากออมสิน ! โปรดตรวจสอบกับทางธนาคารออมสินอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความถูกต้อง