ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559

Home / สลากออมสินพิเศษ 3 ปี / ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559

ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559

สลากออมสิน รางวัลที่ 1

งวดที่ 75

ฎ 8171588

งวดที่ 75

ล 5236053

งวดที่ 78

D 5751881

ออก 3 รางวัล รางวัลละ 10,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลที่ 2

งวดที่ 61

K 7079757

งวดที่ 72

L 6041346

ออก 2 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลพิเศษ

---

ออก 1 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลที่ 3

5044525 8990674

ออก 3 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

รางวัลที่ 4
ออก 5 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
1324135 1858481 2534478 5978126 7026061
รางวัลที่ 5
ออก 10 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
1256606 1491116 2383194 2963555 3232032 6226558 6940176 6985096 7444746 8887920
รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1
ออก 3 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
5236053 5751881 8171588
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 400 บาท
543625 670893
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 300 บาท
58848 71896
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 150 บาท
7282 7485