ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี วันที่ 16 กรกฎาคม 2559

Home / สลากออมสินพิเศษ 3 ปี / ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี วันที่ 16 กรกฎาคม 2559

ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี วันที่ 16 กรกฎาคม 2559

สลากออมสิน รางวัลที่ 1

งวดที่ 64

ส 3317952

งวดที่ 65

ด 6669350

งวดที่ 68

O 2483000

ออก 3 รางวัล รางวัลละ 10,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลที่ 2

งวดที่ 66

Q 0462636

งวดที่ 87

น 6567129

ออก 2 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลพิเศษ

---

ออก 1 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลที่ 3

1298789 9548063

ออก 3 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

รางวัลที่ 4
ออก 5 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
0841099 2270091 4431940 7990460 9756595
รางวัลที่ 5
ออก 10 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
1414505 2139669 2842364 3842855 4456206 5849702 6605059 6953582 7817361 9717411
รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1
ออก 3 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
2483000 3317952 6669350
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 400 บาท
163552 376720
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 300 บาท
12907 42424
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 150 บาท
1038 4052

ท่านที่ตรวจรางวัลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี และถูกรางวัลสลากออมสิน ! โปรดตรวจสอบกับทางธนาคารออมสินอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความถูกต้อง