ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี วันที่ 16 กันยายน 2559

Home / สลากออมสินพิเศษ 3 ปี / ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี วันที่ 16 กันยายน 2559

ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี วันที่ 16 กันยายน 2559

สลากออมสิน รางวัลที่ 1

งวดที่ 64

C 3065101

งวดที่ 70

D 0654988

งวดที่ 80

ค 5174303

ออก 3 รางวัล รางวัลละ 10,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลที่ 2

งวดที่ 70

E 6349615

งวดที่ 74

ว 6142703

ออก 2 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลพิเศษ

---

ออก 1 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลที่ 3

0702478 6818599

ออก 3 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

รางวัลที่ 4
ออก 5 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
3823198 4153725 4933655 6141145 9280209
รางวัลที่ 5
ออก 10 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
0899462 1141826 1250271 1529420 2510058 2567895 2831890 4067561 8407788 9461997
รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1
ออก 3 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
0654988 3065101 5174303
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 400 บาท
032507 477627
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 300 บาท
18233 31824
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 150 บาท
0099 0865

ท่านที่ตรวจรางวัลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี และถูกรางวัลสลากออมสิน ! โปรดตรวจสอบกับทางธนาคารออมสินอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความถูกต้อง