ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี วันที่ 16 พฤษภาคม 2561

Home / สลากออมสินพิเศษ 3 ปี / ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี วันที่ 16 พฤษภาคม 2561

ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี วันที่ 16 พฤษภาคม 2561

สลากออมสิน รางวัลที่ 1

งวดที่ 80

H 9869316

งวดที่ 97

ฬ 6627842

งวดที่ 105

ร 9528153

ออก 3 รางวัล รางวัลละ 10,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลที่ 2

งวดที่ 104

ญ 4372542

งวดที่ 104

ด 6812629

ออก 2 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลพิเศษ

---

ออก 1 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลที่ 3

0174926 6800521

ออก 3 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

รางวัลที่ 4
ออก 5 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
0094049 6067868 7613166 8277918 9632529
รางวัลที่ 5
ออก 10 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
1314239 1936651 2696822 3174871 3564788 3982480 4531155 7396325 7781959 7881012
รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1
ออก 3 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
6627842 9528153 9869316
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 400 บาท
769993 904018
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 300 บาท
46787 58579
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 150 บาท
1371 9066

ท่านที่ตรวจรางวัลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี และถูกรางวัลสลากออมสิน ! โปรดตรวจสอบกับทางธนาคารออมสินอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความถูกต้อง