ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี วันที่ 16 มิถุนายน 2561

Home / สลากออมสินพิเศษ 3 ปี / ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี วันที่ 16 มิถุนายน 2561

ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี วันที่ 16 มิถุนายน 2561

สลากออมสิน รางวัลที่ 1

งวดที่ 85

D 2174222

งวดที่ 92

ด 8864622

งวดที่ 95

ว 0697930

ออก 3 รางวัล รางวัลละ 10,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลที่ 2

งวดที่ 82

A 1267030

งวดที่ 98

จ 2078859

ออก 2 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลพิเศษ

---

ออก 1 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลที่ 3

0416528 9331101

ออก 3 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

รางวัลที่ 4
ออก 5 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
4142668 6040650 6595656 7712588 7757293
รางวัลที่ 5
ออก 10 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
0156453 0783242 1393405 2242598 2884693 3234416 3540052 4952069 5168424 9052580
รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1
ออก 3 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
0697930 2174222 8864622
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 400 บาท
064975 186088
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 300 บาท
40277 63789
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 150 บาท
0840 4198

ท่านที่ตรวจรางวัลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี และถูกรางวัลสลากออมสิน ! โปรดตรวจสอบกับทางธนาคารออมสินอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความถูกต้อง