ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 16 มกราคม 2562

Home / สลากออมสินพิเศษ 3 ปี / ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 16 มกราคม 2562

ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 16 มกราคม 2562

สลากออมสิน รางวัลที่ 1

งวดที่ 86

ท 1214973

งวดที่ 105

ง 5843766

งวดที่ 110

R 8850132

ออก 3 รางวัล รางวัลละ 10,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลที่ 2

งวดที่ 86

R 3693642

งวดที่ 95

ษ 4255337

ออก 2 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลพิเศษ

---

ออก 1 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลที่ 3

4308879 8300223

ออก 3 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

รางวัลที่ 4
ออก 5 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
0482574 0986856 6065871 7562732 8334723
รางวัลที่ 5
ออก 10 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
0457746 0580647 0906819 1826489 2292843 4649851 5830113 6374173 8168185 8549419
รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1
ออก 3 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
1214973 5843766 8850132
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 400 บาท
385491 442441
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 300 บาท
20712 91786
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 150 บาท
3319 7533

ท่านที่ตรวจรางวัลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี และถูกรางวัลสลากออมสิน ! โปรดตรวจสอบกับทางธนาคารออมสินอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความถูกต้อง