ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

Home / สลากออมสินพิเศษ 3 ปี / ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

สลากออมสิน รางวัลที่ 1

งวดที่ 100

ฌ 4077047

งวดที่ 100

ฮ 6041113

งวดที่ 119

G 4232288

ออก 3 รางวัล รางวัลละ 10,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลที่ 2

งวดที่ 103

J 1619434

งวดที่ 112

ช 3411431

ออก 2 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลพิเศษ

---

ออก 1 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลที่ 3

3529364 8763145

ออก 3 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

รางวัลที่ 4
ออก 5 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
0720255 0866307 2119753 5576695 7463281
รางวัลที่ 5
ออก 10 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
2375144 2841133 3359898 3693234 4257051 4542058 4827992 5048074 5421032 9631144
รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1
ออก 3 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
4077047 4232288 6041113
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 400 บาท
228248 279958
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 300 บาท
30997 38270
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 150 บาท
4993 6304

ท่านที่ตรวจรางวัลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี และถูกรางวัลสลากออมสิน ! โปรดตรวจสอบกับทางธนาคารออมสินอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความถูกต้อง