ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี วันที่ 16 มิถุนายน 2562

Home / สลากออมสินพิเศษ 3 ปี / ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี วันที่ 16 มิถุนายน 2562

ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี วันที่ 16 มิถุนายน 2562

สลากออมสิน รางวัลที่ 1

งวดที่ 86

ฉ 4459743

งวดที่ 100

ธ 0918336

งวดที่ 114

B 9525305

ออก 3 รางวัล รางวัลละ 10,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลที่ 2

งวดที่ 102

จ 2807895

งวดที่ 118

ถ 8265566

ออก 2 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลพิเศษ

---

ออก 1 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลที่ 3

3158783 9263828

ออก 3 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

รางวัลที่ 4
ออก 5 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
2373754 6516455 7016364 7092239 8874709
รางวัลที่ 5
ออก 10 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
0774165 1364015 2939360 3417507 3804404 3817593 4621122 8701825 9633000 9662807
รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1
ออก 3 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
0918336 4459743 9525305
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 400 บาท
334459 812593
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 300 บาท
41915 50737
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 150 บาท
3245 4062

ท่านที่ตรวจรางวัลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี และถูกรางวัลสลากออมสิน ! โปรดตรวจสอบกับทางธนาคารออมสินอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความถูกต้อง