ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563

Home / สลากออมสินพิเศษ 3 ปี / ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563

ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563

สลากออมสิน รางวัลที่ 1

งวดที่ 96

ณ 7712380

งวดที่ 97

ภ 0240830

งวดที่ 117

ค 2577031

ออก 3 รางวัล รางวัลละ 10,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลที่ 2

งวดที่ 122

T 0907130

งวดที่ 123

ด 8657505

ออก 2 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลพิเศษ

---

ออก 1 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลที่ 3

0126307 7243266

ออก 3 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

รางวัลที่ 4
ออก 5 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
0013723 5215570 7591482 8248394 8264911
รางวัลที่ 5
ออก 10 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
0123164 0310702 2099303 3238608 4897705 5341229 5729294 6195548 6619029 6763546
รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1
ออก 3 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
0240830 2577031 7712380
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 400 บาท
055220 906952
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 300 บาท
30524 81625
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 150 บาท
3897 9391

ท่านที่ตรวจรางวัลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี และถูกรางวัลสลากออมสิน ! โปรดตรวจสอบกับทางธนาคารออมสินอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความถูกต้อง