ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 2 พฤษภาคม 2554

Home / สลากออมสินพิเศษ 5 ปี / ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 2 พฤษภาคม 2554

ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 2 พฤษภาคม 2554

สลากออมสิน รางวัลที่ 1

งวดที่ 3

ฉ 6782273

งวดที่ 4

ฒ 6523638

งวดที่ 4

ย 8992403

งวดที่ 6

จ 5978686

งวดที่ 6

ษ 3934429

ออก 5 รางวัล รางวัลละ 5,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลที่ 2

งวดที่ 3

B 1735057

งวดที่ 3

พ 9909858

งวดที่ 3

พ 9909858

งวดที่ 3

พ 9909858

งวดที่ 3

พ 9909858

ออก 5 รางวัล รางวัลละ 500,000 บาท

รางวัลที่ 3
ออก 10 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท
0499671 0524322 1050818 1744924 4545913 5455626 6088388 8304192 8682265 9555953
รางวัลที่ 4
ออก 20 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
0094895 0224107 1116322 1815644 2348155 2732969 2737440 3236876 3816829 4332287 4938964 5573283 5821342 6910544 7151040 7829849 8604842 8813364 9124980 9893814
รางวัลที่ 5
ออก 40 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
0135882 0160206 0500834 0546792 0869182 1094564 1376019 1424906 1741462 1810473 1922666 2671324 3225209 3606757 3800458 4384288 4512751 4528688 4858360 5169005 5262993 5267090 5378075 5418367 6069191 6476248 6527415 6655010 6761113 6762355 6825939 7587666 7943171 8489811 8931791 9077091 9121408 9304627 9440491 9757080
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 1 รางวัล รางวัลละ 600 บาท
358804
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 400 บาท
74180 84977
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 4 รางวัล รางวัลละ 300 บาท
1405 3485 4493 4602

ท่านที่ตรวจรางวัลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี และถูกรางวัลสลากออมสิน ! โปรดตรวจสอบกับทางธนาคารออมสินอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความถูกต้อง