ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 1 มิถุนายน 2554

Home / สลากออมสินพิเศษ 5 ปี / ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 1 มิถุนายน 2554

ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 1 มิถุนายน 2554

สลากออมสิน รางวัลที่ 1

งวดที่ 1

H 5920371

งวดที่ 1

ผ 6363588

งวดที่ 1

ว 6682369

งวดที่ 2

N 8163422

งวดที่ 4

ข 3177440

ออก 5 รางวัล รางวัลละ 5,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลที่ 2

งวดที่ 1

ฉ 0570542

งวดที่ 2

M 5563835

งวดที่ 2

M 5563835

งวดที่ 2

M 5563835

งวดที่ 2

M 5563835

ออก 5 รางวัล รางวัลละ 500,000 บาท

รางวัลที่ 3
ออก 10 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท
1195701 1692943 1819058 2173030 2970686 4120236 5823244 8036048 8970836 9927623
รางวัลที่ 4
ออก 20 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
0027578 0138135 0150062 0511511 1636354 1710843 2273145 2628746 3440387 3542613 4011970 4547431 5916522 6111974 7332104 7587688 8137620 8868100 9254325 9472342
รางวัลที่ 5
ออก 40 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
0854585 1039432 1075107 1187818 1633491 1864126 1970998 2515499 2697763 3457301 3575171 3716102 3731435 3928510 4284227 4612379 4701967 4747902 5164711 5342719 5361263 5515560 5590353 5838133 5909652 6054405 6382885 6395479 6883999 7537109 7962703 8069577 8079573 8405896 8423029 8866306 8880853 8968401 9020763 9640341
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 1 รางวัล รางวัลละ 600 บาท
798464
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 400 บาท
07124 93722
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 4 รางวัล รางวัลละ 300 บาท
0709 2503 4084 8498

ท่านที่ตรวจรางวัลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี และถูกรางวัลสลากออมสิน ! โปรดตรวจสอบกับทางธนาคารออมสินอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความถูกต้อง