ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 1 กรกฎาคม 2554

Home / สลากออมสินพิเศษ 5 ปี / ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 1 กรกฎาคม 2554

ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 1 กรกฎาคม 2554

สลากออมสิน รางวัลที่ 1

งวดที่ 1

ณ 0035883

งวดที่ 2

ฒ 3968921

งวดที่ 2

ด 7719549

งวดที่ 4

ถ 2780736

งวดที่ 6

E 6931036

ออก 5 รางวัล รางวัลละ 5,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลที่ 2

งวดที่ 1

ก 4934097

งวดที่ 3

B 4766545

งวดที่ 3

B 4766545

งวดที่ 3

B 4766545

งวดที่ 3

B 4766545

ออก 5 รางวัล รางวัลละ 500,000 บาท

รางวัลที่ 3
ออก 10 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท
1398751 1447679 2090302 2162396 2272507 7097034 7808030 8779156 8820750 9089022
รางวัลที่ 4
ออก 20 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
0191588 0277346 1171133 1514791 1534189 1781167 1798970 1845901 2284899 3054621 3409402 3934199 4146571 4658088 5743943 6159100 7212745 8357417 8561222 8696624
รางวัลที่ 5
ออก 40 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
0003762 0840388 0894239 1296084 1503883 1515274 1926806 2320010 2760656 3101339 3456076 3527675 3809947 3912457 5105762 5307679 5526371 5622206 5680088 5744031 5857042 5890512 6682107 6773650 6902577 6955705 7384933 7521145 7617654 7707240 7860142 8319718 8594963 8705187 8737714 8918051 9237590 9544181 9575840 9679776
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 1 รางวัล รางวัลละ 600 บาท
568040
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 400 บาท
41946 81406
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 4 รางวัล รางวัลละ 300 บาท
0378 2639 3011 9307

ท่านที่ตรวจรางวัลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี และถูกรางวัลสลากออมสิน ! โปรดตรวจสอบกับทางธนาคารออมสินอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความถูกต้อง