ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 1 สิงหาคม 2554

Home / สลากออมสินพิเศษ 5 ปี / ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 1 สิงหาคม 2554

ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 1 สิงหาคม 2554

สลากออมสิน รางวัลที่ 1

งวดที่ 1

T 7814022

งวดที่ 3

Q 5986523

งวดที่ 6

G 5965097

งวดที่ 6

Q 4216783

งวดที่ 6

น 1706998

ออก 5 รางวัล รางวัลละ 5,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลที่ 2

งวดที่ 1

ธ 7453987

งวดที่ 2

ษ 3048746

งวดที่ 2

ษ 3048746

งวดที่ 2

ษ 3048746

งวดที่ 2

ษ 3048746

ออก 5 รางวัล รางวัลละ 500,000 บาท

รางวัลที่ 3
ออก 10 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท
1861904 1870620 2095549 2712797 3821721 4520552 6948778 7078067 7589105 9904213
รางวัลที่ 4
ออก 20 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
0178834 0673537 1173101 1390772 2882491 3221485 4400952 4684753 4808969 4942012 5461114 5606362 5811828 6711967 6955814 7781585 8867621 8885613 9209041 9635497
รางวัลที่ 5
ออก 40 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
0130604 0680025 0747261 0821677 0898821 0942199 1134062 1616033 1680020 1697949 2345739 2591504 2956849 3349329 3532731 4435622 4442089 4868327 5042847 5085777 5144840 5367208 5493045 5773837 5874569 5886026 5905467 6219651 6344601 6790458 7230840 8134952 8389567 8559017 8751722 8865298 9192391 9448466 9868832 9986696
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 1 รางวัล รางวัลละ 600 บาท
013646
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 400 บาท
03651 49842
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 4 รางวัล รางวัลละ 300 บาท
5857 7337 8567 9259

ท่านที่ตรวจรางวัลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี และถูกรางวัลสลากออมสิน ! โปรดตรวจสอบกับทางธนาคารออมสินอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความถูกต้อง