ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 30 ธันวาคม 2554

Home / สลากออมสินพิเศษ 5 ปี / ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 30 ธันวาคม 2554

ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 30 ธันวาคม 2554

สลากออมสิน รางวัลที่ 1

งวดที่ 1

ค 6318423

งวดที่ 5

L 0494667

งวดที่ 5

ม 8921203

งวดที่ 6

ฌ 4946878

งวดที่ 7

จ 3145350

ออก 5 รางวัล รางวัลละ 5,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลที่ 2

งวดที่ 1

ฬ 4144087

งวดที่ 5

ค 3338454

งวดที่ 5

ค 3338454

งวดที่ 5

ค 3338454

งวดที่ 5

ค 3338454

ออก 5 รางวัล รางวัลละ 500,000 บาท

รางวัลที่ 3
ออก 10 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท
0793632 0880077 4038916 4102331 5258620 5433681 7892831 8078014 8712227 8895335
รางวัลที่ 4
ออก 20 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
0552210 1230731 1554299 1854236 1952059 2340101 2501394 3216371 3269434 3604317 4186887 4510191 5433295 5538687 6203863 7769530 7969055 9075466 9435725 9747089
รางวัลที่ 5
ออก 40 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
0615290 0776423 1051351 1881928 2121641 2183284 2288213 2409819 2646446 2653332 2666446 2746723 3110201 3172865 3298024 3305580 3654345 4098280 4304192 4522973 4782583 4800993 4879433 5031048 6699491 6783547 6992961 7096524 7412791 7807050 8334865 8420373 9124632 9280612 9334044 9383587 9605796 9606937 9851051 9877860
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 1 รางวัล รางวัลละ 600 บาท
336081
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 400 บาท
00060 10800
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 4 รางวัล รางวัลละ 300 บาท
2645 5325 6364 9739

ท่านที่ตรวจรางวัลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี และถูกรางวัลสลากออมสิน ! โปรดตรวจสอบกับทางธนาคารออมสินอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความถูกต้อง