ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555

Home / สลากออมสินพิเศษ 5 ปี / ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555

ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555

สลากออมสิน รางวัลที่ 1

งวดที่ 1

อ 7933244

งวดที่ 3

D 1603146

งวดที่ 4

ธ 0339267

งวดที่ 4

ส 0524537

งวดที่ 7

ธ 9863143

ออก 5 รางวัล รางวัลละ 5,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลที่ 2

งวดที่ 2

P 7822206

งวดที่ 2

AD 2243651

งวดที่ 2

AD 2243651

งวดที่ 2

AD 2243651

งวดที่ 2

AD 2243651

ออก 5 รางวัล รางวัลละ 500,000 บาท

รางวัลที่ 3
ออก 10 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท
0915848 1779769 3258736 3866651 4913983 5211226 6825496 8426093 9094646 9366179
รางวัลที่ 4
ออก 20 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
0243350 0359318 1069768 1186679 1349861 3394388 3677878 3782365 4835959 4900249 5251828 6302638 6622313 6820919 6841893 7441046 7616314 8894740 8994842 9328710
รางวัลที่ 5
ออก 40 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
0440373 0523996 0760403 1019935 1250681 1257395 1567396 1622066 1752737 1780494 1906319 1994132 2171343 2182892 2560333 3352715 3782198 3914434 4390293 4445761 4986468 5249076 5597504 5603867 5617893 5630417 5676535 5721886 6179604 6261254 6500656 6500874 6585938 6733513 6751287 7121715 7278863 7947500 8000244 8339451
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 1 รางวัล รางวัลละ 600 บาท
190931
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 400 บาท
54266 98635
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 4 รางวัล รางวัลละ 300 บาท
0181 1508 3762 4114

ท่านที่ตรวจรางวัลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี และถูกรางวัลสลากออมสิน ! โปรดตรวจสอบกับทางธนาคารออมสินอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความถูกต้อง