ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 1 สิงหาคม 2555

Home / สลากออมสินพิเศษ 5 ปี / ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 1 สิงหาคม 2555

ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 1 สิงหาคม 2555

สลากออมสิน รางวัลที่ 1

งวดที่ 1

ก 7020095

งวดที่ 1

ญ 6595459

งวดที่ 2

R 5736214

งวดที่ 6

B 0633754

งวดที่ 7

ย 6181975

ออก 5 รางวัล รางวัลละ 5,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลที่ 2

งวดที่ 1

ค 3880901

งวดที่ 1

ร 6928990

งวดที่ 1

ร 6928990

งวดที่ 1

ร 6928990

งวดที่ 1

ร 6928990

ออก 5 รางวัล รางวัลละ 500,000 บาท

รางวัลที่ 3
ออก 10 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท
0282312 0684600 1811157 4184602 6670335 8653533 8894301 9053956 9547700 9964302
รางวัลที่ 4
ออก 20 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
0751752 0888077 1388972 4042986 4430358 4759284 5196106 5278381 5339037 5762167 5831087 6681723 7832206 7912319 8533824 8861565 9714209 9861171 9872784 9974291
รางวัลที่ 5
ออก 40 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
0537099 0724344 0771371 1300347 1306206 1406734 1586943 1666279 1826467 1856250 2362945 3008728 3141798 3238818 3555474 4533086 5269114 5519009 5563325 5599585 6095561 6427820 6493334 6518758 6596209 6822300 6943722 7232035 7407789 7608708 7792682 8340508 8554852 8597967 8674629 8725451 8786140 9304203 9755577 9947584
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 1 รางวัล รางวัลละ 600 บาท
700222
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 400 บาท
43189 76563
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 4 รางวัล รางวัลละ 300 บาท
3633 5299 7874 9048

ท่านที่ตรวจรางวัลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี และถูกรางวัลสลากออมสิน ! โปรดตรวจสอบกับทางธนาคารออมสินอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความถูกต้อง