ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556

Home / สลากออมสินพิเศษ 5 ปี / ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556

ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556

สลากออมสิน รางวัลที่ 1

งวดที่ 3

R 9453038

งวดที่ 3

ภ 0006063

งวดที่ 4

ฌ 6881895

งวดที่ 5

พ 6146056

งวดที่ 7

ท 5019723

ออก 5 รางวัล รางวัลละ 5,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลที่ 2

งวดที่ 2

J 9917629

งวดที่ 3

ญ 8383438

งวดที่ 3

ญ 8383438

งวดที่ 3

ญ 8383438

งวดที่ 3

ญ 8383438

ออก 5 รางวัล รางวัลละ 500,000 บาท

รางวัลที่ 3
ออก 10 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท
0252704 1268725 1519624 2689462 6855750 7156075 7536502 7860715 8472398 8705626
รางวัลที่ 4
ออก 20 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
0888805 0934522 1482132 1576321 1687224 2329938 2700355 2771023 4585715 4723719 5529023 6320946 6433209 6756047 7092110 7531515 7780142 7946591 8101789 8850335
รางวัลที่ 5
ออก 40 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
0207293 0209401 0648674 1440931 1730376 1789533 1979231 2528507 2612664 2741429 3146204 3560302 3787660 3873568 3889424 4293683 4559931 4681767 4793330 4803370 4864390 5287879 6614104 6627013 6939370 7371197 8164996 8398413 8411353 8565319 8620806 8816147 8956857 8982780 9114407 9153775 9665917 9859708 9947542 9958691
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 1 รางวัล รางวัลละ 600 บาท
395724
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 400 บาท
15875 22387
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 4 รางวัล รางวัลละ 300 บาท
3937 4173 5017 6082

ท่านที่ตรวจรางวัลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี และถูกรางวัลสลากออมสิน ! โปรดตรวจสอบกับทางธนาคารออมสินอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความถูกต้อง