ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 2 พฤษภาคม 2556

Home / สลากออมสินพิเศษ 5 ปี / ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 2 พฤษภาคม 2556

ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 2 พฤษภาคม 2556

สลากออมสิน รางวัลที่ 1

งวดที่ 2

C 2845748

งวดที่ 3

J 5890804

งวดที่ 5

V 4523589

งวดที่ 6

อ 9682938

งวดที่ 7

ฒ 8604173

ออก 5 รางวัล รางวัลละ 5,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลที่ 2

งวดที่ 2

ศ 2096888

งวดที่ 3

V 9274217

งวดที่ 3

V 9274217

งวดที่ 3

V 9274217

งวดที่ 3

V 9274217

ออก 5 รางวัล รางวัลละ 500,000 บาท

รางวัลที่ 3
ออก 10 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท
0883458 1199913 1988703 2354132 3763365 3855212 8003999 8274612 8705692 8940786
รางวัลที่ 4
ออก 20 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
0078099 0280710 0534586 0816235 1055370 2976620 4028029 4341966 4613454 6016961 6095463 6274310 6704305 7438727 7576067 8375092 9319142 9351538 9574129 9867724
รางวัลที่ 5
ออก 40 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
0389168 0655595 0701530 0730483 0835252 2213573 2265616 2745710 2792897 2804081 2887613 2889176 3315149 3733420 4406995 4899272 5304993 5675362 5746436 6214389 6838419 7380839 7486737 7603175 7978717 7995165 8237347 8522386 8555689 8612389 8684306 8737408 8744669 9009922 9012610 9172059 9322520 9339610 9682020 9870773
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 1 รางวัล รางวัลละ 600 บาท
070327
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 400 บาท
02893 30251
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 4 รางวัล รางวัลละ 300 บาท
0649 4664 6161 7019

ท่านที่ตรวจรางวัลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี และถูกรางวัลสลากออมสิน ! โปรดตรวจสอบกับทางธนาคารออมสินอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความถูกต้อง