ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 1 มิถุนายน 2556

Home / สลากออมสินพิเศษ 5 ปี / ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 1 มิถุนายน 2556

ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 1 มิถุนายน 2556

สลากออมสิน รางวัลที่ 1

งวดที่ 1

B 6581960

งวดที่ 4

ถ 4087760

งวดที่ 6

ก 3752921

งวดที่ 6

อ 0981007

งวดที่ 7

ถ 4520302

ออก 5 รางวัล รางวัลละ 5,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลที่ 2

งวดที่ 2

A 6071265

งวดที่ 2

I 4374710

งวดที่ 2

I 4374710

งวดที่ 2

I 4374710

งวดที่ 2

I 4374710

ออก 5 รางวัล รางวัลละ 500,000 บาท

รางวัลที่ 3
ออก 10 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท
0404408 0767502 0843173 6165319 6469227 7131607 7442041 7665882 8037722 9337342
รางวัลที่ 4
ออก 20 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
0343614 0984055 1151126 1290572 1412653 1513519 2948291 3672122 4430889 5057984 5455255 5769691 5981920 6554360 6874712 7382260 7702304 7946496 8044936 8401001
รางวัลที่ 5
ออก 40 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
0487318 0604693 0963888 1087715 1447651 1649643 1667398 2299465 2481938 2668375 2985361 3475886 3962230 4700595 4725560 4788789 4928371 4961984 5249737 6032661 6033711 6439244 6603166 6722578 6725859 7090539 7230979 7835070 7864675 7989284 8188545 8224162 8355813 9085476 9127970 9161735 9209085 9882378 9892609 9916877
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 1 รางวัล รางวัลละ 600 บาท
795397
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 400 บาท
29186 30625
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 4 รางวัล รางวัลละ 300 บาท
0263 2353 5030 9776

ท่านที่ตรวจรางวัลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี และถูกรางวัลสลากออมสิน ! โปรดตรวจสอบกับทางธนาคารออมสินอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความถูกต้อง