ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 1 กรกฎาคม 2556

Home / สลากออมสินพิเศษ 5 ปี / ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 1 กรกฎาคม 2556

ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 1 กรกฎาคม 2556

สลากออมสิน รางวัลที่ 1

งวดที่ 1

C 8307621

งวดที่ 3

X 2529834

งวดที่ 3

ด 7810719

งวดที่ 6

F 6983852

งวดที่ 6

J 8791101

ออก 5 รางวัล รางวัลละ 5,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลที่ 2

งวดที่ 2

D 8451136

งวดที่ 2

ร 3707525

งวดที่ 2

ร 3707525

งวดที่ 2

ร 3707525

งวดที่ 2

ร 3707525

ออก 5 รางวัล รางวัลละ 500,000 บาท

รางวัลที่ 3
ออก 10 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท
0112662 0154780 0213345 1398716 1772222 3419647 4458149 6504538 7000335 7239496
รางวัลที่ 4
ออก 20 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
0253279 0925916 2058923 2216492 2307771 2820887 3169114 3305744 4469940 4864130 4974259 6068537 6595334 7316636 7865448 8023504 8095002 8172198 8683855 9161413
รางวัลที่ 5
ออก 40 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
0046336 0284036 0556790 0777429 0819779 0840571 0849614 1468072 1513080 1822861 2557748 3352395 3487971 3909433 3920212 3969958 4019329 4141269 4540225 4747527 4788765 5846062 6010553 6034133 6136125 6137554 6456719 6882929 7024121 7203535 7226337 7325320 7650314 7867677 8678094 8706425 9048328 9344868 9758260 9929153
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 1 รางวัล รางวัลละ 600 บาท
349239
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 400 บาท
90165 97812
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 4 รางวัล รางวัลละ 300 บาท
0039 0751 6001 7546

ท่านที่ตรวจรางวัลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี และถูกรางวัลสลากออมสิน ! โปรดตรวจสอบกับทางธนาคารออมสินอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความถูกต้อง