ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 30 ธันวาคม 2556

Home / สลากออมสินพิเศษ 5 ปี / ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 30 ธันวาคม 2556

ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 30 ธันวาคม 2556

สลากออมสิน รางวัลที่ 1

งวดที่ 1

พ 1491962

งวดที่ 3

จ 1737812

งวดที่ 5

ฎ 5119729

งวดที่ 5

ย 2535333

งวดที่ 6

จ 3648581

ออก 5 รางวัล รางวัลละ 5,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลที่ 2

งวดที่ 1

ฎ 6327562

งวดที่ 2

AD 5284566

งวดที่ 2

AD 5284566

งวดที่ 2

AD 5284566

งวดที่ 2

AD 5284566

ออก 5 รางวัล รางวัลละ 500,000 บาท

รางวัลที่ 3
ออก 10 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท
0651277 0917162 1535699 1600974 2173632 2788401 4613216 4916297 7797245 8069440
รางวัลที่ 4
ออก 20 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
1716396 3450969 3706738 3933453 4328460 4694460 5001218 5214635 5319092 5646155 5754909 7662032 7872310 8679066 8751305 8762540 8993343 9140606 9672575 9971960
รางวัลที่ 5
ออก 40 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
0245950 0510241 0878345 1603616 1650852 1873106 1929182 2424835 2490976 2752041 3432594 3547474 3633361 3637979 4695012 5107782 5211409 5410717 6112641 6228834 6288128 6756242 6990938 7160635 7210834 7636869 8000234 8044135 8397972 8435349 8588747 8678611 8977797 9016140 9064074 9266926 9435640 9712509 9745579 9971966
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 1 รางวัล รางวัลละ 600 บาท
693745
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 400 บาท
37396 55636
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 4 รางวัล รางวัลละ 300 บาท
2098 5060 8692 9174

ท่านที่ตรวจรางวัลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี และถูกรางวัลสลากออมสิน ! โปรดตรวจสอบกับทางธนาคารออมสินอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความถูกต้อง