ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557

Home / สลากออมสินพิเศษ 5 ปี / ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557

ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557

สลากออมสิน รางวัลที่ 1

งวดที่ 1

V 2862465

งวดที่ 2

ญ 1453228

งวดที่ 2

ถ 6595962

งวดที่ 3

ฒ 6244569

งวดที่ 5

W 5112159

ออก 5 รางวัล รางวัลละ 5,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลที่ 2

งวดที่ 2

AF 0755952

งวดที่ 2

AF 5914561

งวดที่ 2

AF 5914561

งวดที่ 2

AF 5914561

งวดที่ 2

AF 5914561

ออก 5 รางวัล รางวัลละ 500,000 บาท

รางวัลที่ 3
ออก 10 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท
1535027 2537698 2592962 3129168 4771348 7451796 7868785 8660403 9408004 9748268
รางวัลที่ 4
ออก 20 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
0155812 0201093 2226338 2331704 2530064 2741642 2913947 3222234 3473771 4626751 5606500 5886838 6316322 6574749 7092652 7138285 7303992 7611893 8106698 9870149
รางวัลที่ 5
ออก 40 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
0202341 0212193 0337750 0619944 0839908 1012590 1071617 1240214 1538604 1664084 1915088 2169579 2223271 2364183 2635928 2810451 2815330 2967489 2968009 3111250 3408654 4480463 4602600 4754281 5045194 5060397 5849568 5930064 6017458 7753250 7856811 8055390 8269426 8625996 8688191 8987168 8990482 9030787 9316369 9550009
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 1 รางวัล รางวัลละ 600 บาท
356326
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 400 บาท
36293 71485
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 4 รางวัล รางวัลละ 300 บาท
2741 3668 7600 8194

ท่านที่ตรวจรางวัลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี และถูกรางวัลสลากออมสิน ! โปรดตรวจสอบกับทางธนาคารออมสินอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความถูกต้อง