ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 2 พฤษภาคม 2557

Home / สลากออมสินพิเศษ 5 ปี / ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 2 พฤษภาคม 2557

ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 2 พฤษภาคม 2557

สลากออมสิน รางวัลที่ 1

งวดที่ 1

V 1446235

งวดที่ 1

ม 5848658

งวดที่ 2

S 2675488

งวดที่ 4

C 1873186

งวดที่ 5

H 8440147

ออก 5 รางวัล รางวัลละ 5,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลที่ 2

งวดที่ 1

H 1208902

งวดที่ 3

G 2747433

งวดที่ 3

G 2747433

งวดที่ 3

G 2747433

งวดที่ 3

G 2747433

ออก 5 รางวัล รางวัลละ 500,000 บาท

รางวัลที่ 3
ออก 10 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท
4043172 4443203 5672502 6786345 7351181 7401861 8131262 8720603 9600562 9614451
รางวัลที่ 4
ออก 20 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
0310940 0338802 0373327 0405902 0551006 0690598 1606962 1617316 3097765 3654047 4514019 4582675 4594421 4913030 6251589 7174722 8009200 8449853 9552176 9730063
รางวัลที่ 5
ออก 40 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
0189026 1648291 2190327 2193590 2564645 3160958 3380928 3598855 3628076 3878165 4149237 4492298 4505544 4521071 4529152 4536510 4938206 5904579 5951565 6548538 6936285 7046691 7066932 7401415 7570880 7599250 7751164 7828644 8079938 8118655 8199664 8233689 8301148 8357864 8375262 8560213 8862664 9155929 9386157 9701092
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 1 รางวัล รางวัลละ 600 บาท
340398
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 400 บาท
30401 97204
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 4 รางวัล รางวัลละ 300 บาท
4517 5004 7326 8384

ท่านที่ตรวจรางวัลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี และถูกรางวัลสลากออมสิน ! โปรดตรวจสอบกับทางธนาคารออมสินอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความถูกต้อง