ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 1 มิถุนายน 2557

Home / สลากออมสินพิเศษ 5 ปี / ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 1 มิถุนายน 2557

ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 1 มิถุนายน 2557

สลากออมสิน รางวัลที่ 1

งวดที่ 2

G 7218453

งวดที่ 2

ง 6811441

งวดที่ 2

บ 7892402

งวดที่ 7

ธ 4527109

งวดที่ 7

ย 1538381

ออก 5 รางวัล รางวัลละ 5,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลที่ 2

งวดที่ 1

ถ 9287408

งวดที่ 2

P 7415204

งวดที่ 2

P 7415204

งวดที่ 2

P 7415204

งวดที่ 2

P 7415204

ออก 5 รางวัล รางวัลละ 500,000 บาท

รางวัลที่ 3
ออก 10 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท
0037455 2253223 2322358 2386619 3899838 5096352 6298558 7846081 9244331 9467962
รางวัลที่ 4
ออก 20 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
1432557 1894368 3486808 3510585 3652679 3954948 4408771 5243876 5346956 5839970 6436770 7000602 7077901 7843851 8097432 8504676 8944150 9238403 9444313 9777481
รางวัลที่ 5
ออก 40 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
0116449 0179934 0281082 0470565 0548213 1176464 1276599 1743300 2957695 3132608 3452233 3814938 3924103 3943285 4082889 4173445 4538272 4593641 5342519 5419471 5448131 5455317 6097458 6183497 6520876 6556627 7290257 7577706 7672097 7697317 7915389 7925830 8306165 8380261 8435750 8947170 9061579 9130823 9131918 9965160
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 1 รางวัล รางวัลละ 600 บาท
301427
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 400 บาท
21597 80711
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 4 รางวัล รางวัลละ 300 บาท
0706 5907 8363 8529

ท่านที่ตรวจรางวัลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี และถูกรางวัลสลากออมสิน ! โปรดตรวจสอบกับทางธนาคารออมสินอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความถูกต้อง