ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558

Home / สลากออมสินพิเศษ 5 ปี / ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558

ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558

สลากออมสิน รางวัลที่ 1

งวดที่ 5

U 6450828

งวดที่ 5

พ 1032678

งวดที่ 5

ษ 6859596

งวดที่ 6

A 0345829

งวดที่ 6

L 5283215

ออก 5 รางวัล รางวัลละ 5,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลที่ 2

งวดที่ 3

L 8919838

งวดที่ 3

ก 6220892

งวดที่ 3

ก 6220892

งวดที่ 3

ก 6220892

งวดที่ 3

ก 6220892

ออก 5 รางวัล รางวัลละ 500,000 บาท

รางวัลที่ 3
ออก 10 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท
1262801 1501779 2303776 3643762 3786165 4369652 5340228 5821439 7313049 7538348
รางวัลที่ 4
ออก 20 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
0030844 0034056 0860030 1227390 1685864 2257306 2806897 3146196 3220140 3652008 4537251 5269453 5625910 6203014 7010195 7318392 7662580 8479647 9301361 9635559
รางวัลที่ 5
ออก 40 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
0065682 0126118 0133404 0300255 0314979 0468245 0495670 0501557 1193807 1351226 1527918 1605391 2023585 2264562 2289291 2743154 2823663 2954194 3549272 4252133 4877203 5204955 5429219 5906349 6042823 6519076 6655552 7104499 7612525 7624672 7641087 7699204 7920155 8389640 8554177 8911515 9293330 9648344 9664488 9845316
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 1 รางวัล รางวัลละ 600 บาท
085221
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 400 บาท
62425 84292
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 4 รางวัล รางวัลละ 300 บาท
3068 3803 5741 6072

ท่านที่ตรวจรางวัลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี และถูกรางวัลสลากออมสิน ! โปรดตรวจสอบกับทางธนาคารออมสินอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความถูกต้อง