ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 1 เมษายน 2558

Home / สลากออมสินพิเศษ 5 ปี / ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 1 เมษายน 2558

ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 1 เมษายน 2558

สลากออมสิน รางวัลที่ 1

งวดที่ 4

ข 3696144

งวดที่ 6

G 8312008

งวดที่ 6

ย 6210411

งวดที่ 7

ถ 6262640

งวดที่ 7

ล 7863088

ออก 5 รางวัล รางวัลละ 5,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลที่ 2

งวดที่ 4

ย 7209980

งวดที่ 5

ช 4903197

งวดที่ 5

ช 4903197

งวดที่ 5

ช 4903197

งวดที่ 5

ช 4903197

ออก 5 รางวัล รางวัลละ 500,000 บาท

รางวัลที่ 3
ออก 10 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท
0067533 0906029 2325838 3467020 3866320 4897306 7049697 7158176 8050513 8776232
รางวัลที่ 4
ออก 20 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
0064636 0096374 0459477 1610516 2189476 2293701 3853932 4323932 5117445 5555065 5729189 5946984 7022031 7058684 7075821 7502310 7652641 8751205 8837418 9391117
รางวัลที่ 5
ออก 40 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
0146584 0192438 0406842 0709182 1780038 1799160 1856465 1865508 1894442 2087065 2373329 2484946 2586936 2633870 2718292 3059954 3222388 3699609 4897419 5173272 5564054 5568296 6189662 6377732 6425664 6428600 6447407 6547008 6869387 6974915 7716921 7834892 7898929 7929595 8252279 9112247 9344457 9355993 9394764 9699834
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 1 รางวัล รางวัลละ 600 บาท
897679
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 400 บาท
17814 72377
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 4 รางวัล รางวัลละ 300 บาท
0420 3292 5375 5872

ท่านที่ตรวจรางวัลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี และถูกรางวัลสลากออมสิน ! โปรดตรวจสอบกับทางธนาคารออมสินอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความถูกต้อง