ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 1 มิถุนายน 2558

Home / สลากออมสินพิเศษ 5 ปี / ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 1 มิถุนายน 2558

ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 1 มิถุนายน 2558

สลากออมสิน รางวัลที่ 1

งวดที่ 5

ผ 6286598

งวดที่ 5

ฬ 4862147

งวดที่ 6

K 8728240

งวดที่ 6

N 7802371

งวดที่ 6

V 4993626

ออก 5 รางวัล รางวัลละ 5,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลที่ 2

งวดที่ 5

U 2710880

งวดที่ 5

V 9323327

งวดที่ 5

V 9323327

งวดที่ 5

V 9323327

งวดที่ 5

V 9323327

ออก 5 รางวัล รางวัลละ 500,000 บาท

รางวัลที่ 3
ออก 10 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท
3102781 3508353 3581291 3929456 4344701 4354268 5694432 6129698 7837277 8254105
รางวัลที่ 4
ออก 20 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
1226189 1934976 2038345 2548771 3907585 4592105 5005319 5454168 5885030 5951512 6015037 7255144 7469576 7583094 7892652 8574410 8608632 9483232 9545202 9924542
รางวัลที่ 5
ออก 40 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
0491380 1242615 1428196 1492187 1819742 2193961 2836336 3092128 3737710 3816410 3830993 3910468 4343225 4942450 5077825 5243706 5246397 5386476 5666705 5747049 5817879 6094950 6162314 6240732 6318423 6420575 6420614 6935571 7436009 7476673 7478406 7820740 7870015 8378374 8628714 8942032 9237025 9376312 9394104 9964407
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 1 รางวัล รางวัลละ 600 บาท
524530
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 400 บาท
34902 62125
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 4 รางวัล รางวัลละ 300 บาท
2825 5870 6671 8601

ท่านที่ตรวจรางวัลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี และถูกรางวัลสลากออมสิน ! โปรดตรวจสอบกับทางธนาคารออมสินอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความถูกต้อง