ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

Home / สลากออมสินพิเศษ 5 ปี / ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

สลากออมสิน รางวัลที่ 1

งวดที่ 5

O 1028790

งวดที่ 5

ฉ 3109656

งวดที่ 5

ช 0575111

งวดที่ 5

ช 6918651

งวดที่ 6

ฉ 9894638

ออก 5 รางวัล รางวัลละ 5,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลที่ 2

งวดที่ 5

G 8807056

งวดที่ 5

จ 7192134

งวดที่ 5

จ 7192134

งวดที่ 5

จ 7192134

งวดที่ 5

จ 7192134

ออก 5 รางวัล รางวัลละ 500,000 บาท

รางวัลที่ 3
ออก 10 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท
0425943 0962913 1485707 2007927 6766809 7122427 7368628 8516351 9577770 9679175
รางวัลที่ 4
ออก 20 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
0348810 0811190 1018330 1214372 1308739 1347138 1542561 2846842 2951762 3312317 3344663 3958863 4101982 5225877 7001487 8174727 8175063 8293698 8900188 9069794
รางวัลที่ 5
ออก 40 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
0031302 0473832 0542606 0557194 0564092 0794939 1270943 1396762 1444284 1640829 1820248 1935337 2662143 2706259 3184436 3280001 3781897 4315436 4337444 4459650 4684572 5264139 5271037 5479311 6066846 6181881 6566795 6621993 6646096 6726603 7394358 8035031 8081513 8194664 8284112 8951193 9309583 9365665 9492914 9780886
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 1 รางวัล รางวัลละ 600 บาท
773138
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 400 บาท
66462 99822
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 4 รางวัล รางวัลละ 300 บาท
0810 2189 3285 4702

ท่านที่ตรวจรางวัลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี และถูกรางวัลสลากออมสิน ! โปรดตรวจสอบกับทางธนาคารออมสินอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความถูกต้อง