ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 1 มีนาคม 2559

Home / สลากออมสินพิเศษ 5 ปี / ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 1 มีนาคม 2559

ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 1 มีนาคม 2559

สลากออมสิน รางวัลที่ 1

งวดที่ 6

W 7020726

งวดที่ 6

ท 7426690

งวดที่ 6

ว 3117057

งวดที่ 7

บ 4698374

งวดที่ 7

ม 7896150

ออก 5 รางวัล รางวัลละ 5,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลที่ 2

งวดที่ 5

F 1620890

งวดที่ 5

N 4951498

งวดที่ 5

N 4951498

งวดที่ 5

N 4951498

งวดที่ 5

N 4951498

ออก 5 รางวัล รางวัลละ 500,000 บาท

รางวัลที่ 3
ออก 10 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท
0086144 2863738 3721260 5604528 6194943 6788871 7292962 7495329 7709469 9351705
รางวัลที่ 4
ออก 20 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
0189312 0837806 1566554 1844716 2330596 2356858 2444468 2717001 3039326 3540168 4550070 6310222 6383346 6741085 7411462 8717107 9340659 9701215 9737115 9869158
รางวัลที่ 5
ออก 40 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
0273879 0522821 1118419 1149900 1657304 2104635 2232886 2242333 2597321 3175769 3183282 3278385 3436848 3640351 4022864 4083224 4289199 4453103 4790068 5329846 5612512 6199666 6220812 6236664 6374993 6907301 6932373 7177733 7210775 7342738 7708292 7768231 8056182 8452313 8452857 8830279 8946323 9032215 9330141 9709487
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 1 รางวัล รางวัลละ 600 บาท
414304
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 400 บาท
22845 25647
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 4 รางวัล รางวัลละ 300 บาท
2939 3783 5354 6750

ท่านที่ตรวจรางวัลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี และถูกรางวัลสลากออมสิน ! โปรดตรวจสอบกับทางธนาคารออมสินอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความถูกต้อง