ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 1 มิถุนายน 2559

Home / สลากออมสินพิเศษ 5 ปี / ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 1 มิถุนายน 2559

ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 1 มิถุนายน 2559

สลากออมสิน รางวัลที่ 1

งวดที่ 7

ฉ 6045135

งวดที่ 7

ญ 2252481

งวดที่ 7

ถ 6679775

งวดที่ 7

ธ 2917208

งวดที่ 7

ภ 6454788

ออก 5 รางวัล รางวัลละ 5,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลที่ 2

งวดที่ 7

ฉ 0339154

งวดที่ 7

ฉ 7330691

งวดที่ 7

ฉ 7330691

งวดที่ 7

ฉ 7330691

งวดที่ 7

ฉ 7330691

ออก 5 รางวัล รางวัลละ 500,000 บาท

รางวัลที่ 3
ออก 10 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท
0853341 0943824 1588868 3428718 4185872 4483599 5310654 6215149 6678233 8131890
รางวัลที่ 4
ออก 20 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
1125619 1509067 2152777 2194061 2328164 2955938 3696835 4804576 5113169 5463367 5899480 5981244 6637539 6640476 6829946 7139245 7364280 7826490 8872467 9593368
รางวัลที่ 5
ออก 40 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
0018592 0139829 0297603 0398857 0766577 0975111 0985743 1337291 1493996 1496427 1848945 2002919 2282223 2423292 2480543 2770602 3100861 4382127 4464551 4498119 4710274 4780053 5567557 6360413 6514470 6835493 6910587 7103291 7173525 7293933 7648878 7794543 7864907 7954642 8002531 8010720 8615623 8778552 8953300 9816446
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 1 รางวัล รางวัลละ 600 บาท
285393
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 400 บาท
26544 89534
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 4 รางวัล รางวัลละ 300 บาท
1031 3365 3651 4674

ท่านที่ตรวจรางวัลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี และถูกรางวัลสลากออมสิน ! โปรดตรวจสอบกับทางธนาคารออมสินอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความถูกต้อง