ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

Home / สลากออมสินพิเศษ 5 ปี / ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

สลากออมสิน รางวัลที่ 1

งวดที่ 7

ษ 6639356

งวดที่ 7

ส 6122136

งวดที่ 7

ส 7082704

งวดที่ 7

ส 7836593

งวดที่ 7

ห 8477029

ออก 5 รางวัล รางวัลละ 5,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลที่ 2

งวดที่ 7

ล 7305554

งวดที่ 7

ว 2095046

งวดที่ 7

ว 2095046

งวดที่ 7

ว 2095046

งวดที่ 7

ว 2095046

ออก 5 รางวัล รางวัลละ 500,000 บาท

รางวัลที่ 3
ออก 10 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท
1411095 2434628 2952135 4095645 4870952 7843995 8346193 9037387 9424387 9495197
รางวัลที่ 4
ออก 20 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
0262778 0830796 1226005 1980109 2760441 3192632 3767378 3908910 4056854 4306407 4979131 7107224 7274388 7354730 7751539 8632931 9104770 9750827 9775991 9794450
รางวัลที่ 5
ออก 40 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
0151941 0422170 0584787 0904705 1022792 1806789 1919087 2333345 2448004 2658107 2713988 2953111 2961846 3394422 3744565 4378019 4546120 4782947 5026781 5536312 5555404 5831595 5832741 6085390 6120973 6275265 6402241 6600359 7016852 7083292 7143353 7149057 7379653 7653840 7821542 8022896 8759968 9430444 9679904 9897453
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 1 รางวัล รางวัลละ 600 บาท
615835
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 400 บาท
25896 33227
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 4 รางวัล รางวัลละ 300 บาท
2506 3683 5730 8668

ท่านที่ตรวจรางวัลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี และถูกรางวัลสลากออมสิน ! โปรดตรวจสอบกับทางธนาคารออมสินอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความถูกต้อง