ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 30 ธันวาคม 2559

Home / สลากออมสินพิเศษ 5 ปี / ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 30 ธันวาคม 2559

ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 30 ธันวาคม 2559

สลากออมสิน รางวัลที่ 1

งวดที่ 8

ช 3062663

งวดที่ 8

ด 7604367

งวดที่ 8

ธ 4301334

งวดที่

-

งวดที่

-

ออก 5 รางวัล รางวัลละ 5,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลที่ 2

งวดที่ 8

A 2518698

งวดที่ 8

M 1990347

งวดที่ 8

M 1990347

งวดที่ 8

M 1990347

งวดที่ 8

M 1990347

ออก 5 รางวัล รางวัลละ 500,000 บาท

รางวัลที่ 3
ออก 10 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท
3372367 4159748 7186072 7427022 7954608
รางวัลที่ 4
ออก 20 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
0027254 0297434 0604171 0889560 1851412 2223327 5467437 5494899 7122638 8621955
รางวัลที่ 5
ออก 40 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
1096246 1174652 1803520 2149735 2182537 3611217 4471242 4873791 4983492 5552826 5708408 6323317 6571001 7321404 7965735 8316264 8351991 8952136 9036036 9260968
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 1 รางวัล รางวัลละ 600 บาท
233852 690035
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 400 บาท
19453 32313
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 4 รางวัล รางวัลละ 300 บาท
1133 2858 4298 6269

ท่านที่ตรวจรางวัลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี และถูกรางวัลสลากออมสิน ! โปรดตรวจสอบกับทางธนาคารออมสินอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความถูกต้อง