ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 1 มิถุนายน 2560

Home / สลากออมสินพิเศษ 5 ปี / ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 1 มิถุนายน 2560

ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 1 มิถุนายน 2560

สลากออมสิน รางวัลที่ 1

งวดที่ 8 S 3365623 งวดที่ 8 Y 6812017 งวดที่ 8 พ 9703030

ออก 5 รางวัล รางวัลละ 5,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลที่ 2

งวดที่ 8

Z 5363667

งวดที่ 8

จ 8594985

งวดที่ 8

จ 8594985

งวดที่ 8

จ 8594985

งวดที่ 8

จ 8594985

ออก 5 รางวัล รางวัลละ 500,000 บาท

รางวัลที่ 3
ออก 10 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท
1736202 1919940 6698573 7351342 9555790
รางวัลที่ 4
ออก 20 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
0495790 0771169 1083997 1964622 5018429 5407512 5459441 6162753 7606402 8281572
รางวัลที่ 5
ออก 40 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
0270644 0613336 0708779 0711126 1733320 2068483 2091890 3117996 3837296 4381930 4839972 5834178 5898959 5957829 6206809 6591311 6756777 8160162 9609535 9809037
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 1 รางวัล รางวัลละ 600 บาท
045055 196331
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 400 บาท
93477 95626
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 4 รางวัล รางวัลละ 300 บาท
1210 1380 5103 8205

ท่านที่ตรวจรางวัลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี และถูกรางวัลสลากออมสิน ! โปรดตรวจสอบกับทางธนาคารออมสินอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความถูกต้อง