ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 2 พฤษภาคม 2561

Home / สลากออมสินพิเศษ 5 ปี / ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 2 พฤษภาคม 2561

ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 2 พฤษภาคม 2561

สลากออมสิน รางวัลที่ 1

งวดที่ 8 N 6241844 งวดที่ 8 ง 0424814 งวดที่ 8 ท 0121275

ออก 5 รางวัล รางวัลละ 5,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลที่ 2

งวดที่ 8

X 7661869

งวดที่ 8

ข 0980882

งวดที่ 8

ข 0980882

งวดที่ 8

ข 0980882

งวดที่ 8

ข 0980882

ออก 5 รางวัล รางวัลละ 500,000 บาท

รางวัลที่ 3
ออก 10 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท
1636107 2284304 4246888 6678987 8133189
รางวัลที่ 4
ออก 20 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
0452327 3430845 5376074 6713479 8507267 8715903 8870864 9041668 9555307 9729649
รางวัลที่ 5
ออก 40 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
0199510 0282225 0965676 0988051 1003705 2404029 4188136 4472567 4672458 5295880 5484853 6173387 6709632 6721492 7464583 7615885 7630554 8166158 8712858 9082869
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 1 รางวัล รางวัลละ 600 บาท
228884 762964
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 400 บาท
21009 25541
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 4 รางวัล รางวัลละ 300 บาท
0044 2710 3551 5245

ท่านที่ตรวจรางวัลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี และถูกรางวัลสลากออมสิน ! โปรดตรวจสอบกับทางธนาคารออมสินอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความถูกต้อง