ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 1 มิถุนายน 2561

Home / สลากออมสินพิเศษ 5 ปี / ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 1 มิถุนายน 2561

ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 1 มิถุนายน 2561

สลากออมสิน รางวัลที่ 1

งวดที่ 8 N 1531373 งวดที่ 8 ข 7726223 งวดที่ 8 น 6992794

ออก 5 รางวัล รางวัลละ 5,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลที่ 2

งวดที่ 8

X 6778756

งวดที่ 8

ฉ 6143010

งวดที่ 8

ฉ 6143010

งวดที่ 8

ฉ 6143010

งวดที่ 8

ฉ 6143010

ออก 5 รางวัล รางวัลละ 500,000 บาท

รางวัลที่ 3
ออก 10 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท
0707464 6092433 6739693 7972687 8983018
รางวัลที่ 4
ออก 20 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
0218802 1924222 3800190 4266359 4286027 5122909 7103381 7634767 8847529 9384066
รางวัลที่ 5
ออก 40 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
0190154 0983523 1126393 1435303 2084018 3425532 4302147 4589800 5388149 5997315 6828755 7284064 7517560 7773047 8249255 8759450 9097317 9388281 9546607 9783956
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 1 รางวัล รางวัลละ 600 บาท
325132 819724
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 400 บาท
21732 42150
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 4 รางวัล รางวัลละ 300 บาท
1965 5113 8451 9924

ท่านที่ตรวจรางวัลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี และถูกรางวัลสลากออมสิน ! โปรดตรวจสอบกับทางธนาคารออมสินอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความถูกต้อง